Актуално

Актуално

Актуално

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ОТ 16.03.2020 г. ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

1. Дейностите за обучение в електронна среда ще са в  периода на  неучебните дни от 16.03.2020 г. до 29.03.2020г. или до второ нареждане – работата ще се изразява в провеждането им  в електронна среда.

2. Това ще се извършва по схемата на редуцирано седмично разписание на паралелките, което ще получите от класните ръководители и ще бъде изнесено тук в сайта на училището. Учениците от паралелките трябва да получат учебните си материали в понеделник от образователния медиатор или чрез електронни платформи. Това се мултиплицира за всяка паралелка и за останалите дни от седмицата.

3. За начален етап /прогимназиален също може/ всички подготвени материали се изпращат чрез електронната платформа Школо.бг с копие до създадената електронна поща на директора и се качват в модул „Учебни материали“ на Школо.бг, Google classroom, YouTube канал.

4. Учителят определя темите за е-упражненията, за е-самостоятелната работа за учениците и я изпраща по Школо.бг, като за учениците 1-4 клас задължително, а по преценка на учителя и за другите класове, и на родителите.

Прилагам Ви списък на образователните ресурси, които могат да бъдат използвани от учениците:

Безплатни ресурси:

http://www.e-prosveta.bg/ – издателство „Просвета“ дава безплатен достъп до всичките си електронни учебници от 1 до 10 клас

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType – безплатен достъп до учебниците на Анубис, Булвест 2000, Klett от 1 до 10 клас

http://www.arhimedbg.com/ – Издателство „Архимед 2“

http://bguchebnik.com/bel/ – БГ Учебник

http://www.bititechnika.com/ – Бит и Техника ООД

http://ebook.domino.bg – ИК Домино

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/ – Макмилан Пъблишърс Лимитид, представлявано от Инглиш Бук Сентър ООД и ЮНИОН ПРЕС ЕООД

http://www.pearson.bg/home/ – Пиърсън Едюкейшън Лимитид и САНПРО

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books – Юнивърс  ЕООД, изключителен представител за България на издателство Express Publishing

http://free.pedagog6.com/ – СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие

http://pitagorbg.com – Издателство Питагор

https://izkustva.bg – Издателство Изкуства

https://uchebnicite.bg/ – Издателска къща Рива

 

В училище може да се използват:

(https://classroom.google.com), https://www.youtube.com/ Youtube канал Google Classroom,  Школо.бг.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Бъдете отговорни, следете информацията в мрежите и сайта на училището, ограничавайте Вашето и движението на децата си навън, спазвайте указанията за превенция.
Упражнявайте контрол за участието на децата  във формите на електронно обучение.

Поддържайте ежедневна връзка с класните ръководители и преподаватели.

При проблем не се колебайте да се свържите с мен!

Ще се справим!

Пазете себе си и децата!

Бъдете здрави!

 

С уважение,

КАЛБИЕ ХАДЖИИБРАХИМ

Директор

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, СКЪПИ КОЛЕГИ,

Днес 16. 03. 2020 г. е необикновен ден за нас – учители, родители, ученици. Изправихме се пред предизвикателства, за които не сме си мислили, че ще ни се случат.

Всички учители през изминалите три дни се мобилизирахме  с много енергия и ентусиазъм, както и човешка дейност за да подготвим и предоставим на нашите ученици наука и знания – да осъществим учебен процес в електронна среда.

Заедно с Вас, уважаеми родители, с Вашата подкрепа и партньорство осъществихме на почти 100 % обучението чрез предоставяне на материали за самоподготовка, упражнение във вече усвоените от Вас знания.

През следващата седмица се надявам да се използавта електронни платформи Google Classroom и Школо.бг.

Осъществихме много добра комуникация и екипност, решихме проблемите и отговорихме на предизвикателството.

Учениците се отнесоха изключително сериозно и отговорно!

Утре продължаваме …

Благодаря на всички!

Бъдете здрави!

Калбие Хаджиибрахим

Директор