Учителят и дървото се познават по плодовете!

Добре дошли на официалната страница на 

ОУ "Реджеб Кюпчу“ с.Сини рид!

От Стратегията за развитие на училището:

    Визия

 

 ОУ“Реджеб Кюпчу“ да  е социокултурна организация,  с утвърден собствен облик и авторитет,  средищно училище,  в което ученикът максимално развива своите възможности, учителите проявяват отговорност и професионализъм в работата си и постигат реални резултати по държавните образователни изисквания.

 

    Цели

 

  1. Устойчиво развитие на училището, разбирано, като последователност на измененията му, стабилност и запазване в образователен, социокултурен и финансов план.
  2. Оптимална подготовка на учениците по ДОИ – въвеждане на съвременни и адекватни на реалната училищна среда образователни и възпитателни технологии.
  3. Кариерно развитие, квалификация и обучение на персонала.
  4. Обогатяване и осъвременяване на всички видове ресурси в училището.

 

 


Галерия