Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На информационна среща, състояла се на 21.02.2023 г., г-н Яни Гебеджелиев- представител на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД- презентира пред бургаски учители и директори възможностите и многобройните функционалности на иновативната образователна платформа.

„Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение и дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

Предимства за ученици:

Богат набор от безплатно интерактивно образователно съдържание под формата на дигитални уроци по всички общообразователни предмети от 1. до 12. клас. Уроците са достъпни от всяко едно устройство, а тяхната интерактивност ги прави ценен инструментариум в усвояване на абстрактните понятия и явления. В платформата ще бъдат публикувани оценките на учениците, до които ще имат достъп и техните родители. Освен това учениците ще имат неограничен достъп до библиотеката с образователно съдържание по всички предмети и класове.