История

История

История

Кратка история

 

       Село Сини рид (Челебиево) е основано около 1665година.

      Около 50 години след основаването на селото се създава и първото училище към джамията.

       Първото светско училище се създава през 1945г. в  малка сграда и е на издръжка на населението.

       От 1948 година училището е начално и издръжката се поема от държавата. Обучението се извършва на български език по задължителни програми, а турският език се учи на латиница.  Учител е Халиибрям Сюлейманов от същото село, директор Дечка Стоянова Дякова.  Живи в паметта и старата ревизионна книга на училището са ентусиастите, които в онези години  полагат основите на просветното дело в селото. Сред тях са Мехмед Адемов, Алиосман Алиев, Димитър Куртев, семейство Дългърови и от по-близкото минало - Мария Маджарова, Боян Дойчинов, Димо Георгиев, София Ламбова, Жеко Тодоров, Мария Кирякова...

*      Бързо нарастващият брой на учениците налага започването на строителство на нова училищна сграда през 1959г.

*      През 1961/1962г.- ОУ“Сабахатин Али“. В училищено се обучават ученици от с.Сини рид от І до VІІІклас ;  от с.Рудина V-VІІІкл. ,от с.Мрежичко , с.Припек- VІІІ клас,  с. Подгорец и с.Рожден – VІІІ клас. Училището е на целодневна организация с общежитие за пътуващите ученици.

*      От учебната 1985/1986 г. до 1994г. - ОУ“Атанас Манчев“.В училището се обучават ученици  от с.Сини рид І-VІІІклас и от с.Рудина  от V-VІІІ клас

*      От 1994/1995г. – ОУ“Реджеб Кюпчу“ 

*      Сега средищно ОУ“Реджеб Кюпчу“е  с целодневна организация за всички ученици .В  нашето училище се обучават всички подлежащи на задължително обучение ученици от четири села – Сини рид, Рудина, Подгорец и Рожден и с присъединени  четири детски градини към училището от същите села.

       Не сме решили всички проблеми и правим  грешки и ние, и учениците ни, но сме с поглед напред и ще продължим! Защото резултати има! Сега в училището ни по-голяма част от учителите, които работят са наши възпитаници. Единици са тези, които не продължават образованието си, в същото време  малкото селско училище даде старт на лекари, инженери, информатици, математици, филолози и много други специалисти.