Бюджет

Бюджет

http://ousinirid.com//sites/ousinirid.com/files/uploads/II тримесечие 2021г_(1).pdf

http://ousinirid.com//sites/ousinirid.com/files/uploads/II тримесечие 2021г_.pdf

2013 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет 2013г

2014 г.

Бюджет 2014 година

Отчет бюджет първо тримесечие

Отчет за изпълнение по бюджета

Отчет бюджет трето тримесечие

Отчет бюджет 12 месеца

2015 г.

Отчет бюджет - 2015г.

Отчет за изпълнение по бюджета-2015 г.

Отчет 3 тримесечие 2015г 

Отчет бюджет 12 месеца

2016 г.

Изпълнение на бюджет I тримесечие 2016 г.

Изпълнение на бюджета II  тримесечие 2016 г.

Изпълнение на бюджета III тримесечие 2016 г.

 

2018 г.

Изпълнение на бюджета ІV тримесечие 2018г

2019 година

Изпълнение на бюджета І тримесечие 2019г.

Изпълнение на бюджета ІІ тримесечие 2019г.

Изпълнение на бюджета III тримесечие 2019г.

Изпълнение на бюджета IV тримесечие 2019г.

 

2020 година

Изпълнение на бюджета I тримесечие 2020 г.

Изпълнение не бюджета II тримесечие 2020 г.

Трето тримесечие за 2020г_.pdf

Четвърто тримесечие 2020г_.pdf

 

2022 г.

Четвърто тримесечие 2022 г.

 

 

.