Национално Външно Оценяване

Национално Външно Оценяване

4 КЛАС

 

 

 Изпитни материали за национално външно оценяване в 4. клас по години.

 

 

 

 

7 КЛАС

Български език и литература 11.06.2021 г. - 09.00 ч.
Математика 14.06.2021 г. - 09.00 ч.
   

 

 Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години